תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

גורן עומרי, ד"ר

גורן עומרי, ד"ר

omrigoren@post.bezalel.ac.il