תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

גורן עומרי

גורן עומרי

omrigoren@post.bezalel.ac.il