תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

בולגרו אורית, ד"ר

בולגרו אורית, ד"ר

oritbulgaru@post.bezalel.ac.il