תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

רובין נועה, ד"ר

רובין נועה, ד"ר

.

rubinnoah@post.bezalel.ac.il