תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

ח'אלדי לארה

ח'אלדי לארה

lara.khaldi@post.bezalel.ac.il