תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

אקסנפלד סתו

אקסנפלד סתו

tav.axenfeld@post.bezalel.ac.il