תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'

סאבין בן שושן ליאת, ד"ר אדר'

liatsavin@post.bezalel.ac.il