תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

עאסלה פאדי

עאסלה פאדי

fadyasleh@post.bezalel.ac.il