תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

עמיר רוני, ד"ר

עמיר רוני, ד"ר

חפירת מטמון פאטימי טבריה
דר' רוני עמיר מלמדת במחלקה לתיאוריה והיסטוריה בבצלאל וראש המגמה ללמודים עיוניים במכללת אמונה. היא ארכיאולוגית היסטוריונית של אמנות, חוקרת תרבות חזותית המתמחה באמנות עתיקה, מצרית, יוונית, רומית, ביזנטית, וכן מיתולוגיה על היבטיה הפסיכולוגים.

amiron@post.bezalel.ac.il