תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

גרנות אורנה

גרנות אורנה

orna_granot@post.bezalel.ac.il