תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

לבנת אביב, ד"ר

לבנת אביב, ד"ר

livnatav@post.bezalel.ac.il