תרבות חזותית וחומרית: איש סגל

בנינגה שרה, ד"ר

בנינגה שרה, ד"ר

sarabenninga@post.bezalel.ac.il