תרבות חזותית וחומרית: כתב העת המקוון

בצלאל - כתב עת לתרבות חזותית וחומרית

הוא כתב עת מקוון אקדמי שפיט הרואה אור בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב. כתב העת מבקש להוות במה לדיון ביקורתי בסוגיות הקשורות בחקר התרבות החזותית ולהציע גישות מחקריות חדשות, המטשטשות את גבולות הקאנון הדיסציפלינרי המוכר ומעודדות חשיבה בינתחומית על אודות תרבות חזותית וחומרית בתחומים: אמנות עכשווית, צילום, קולנוע ניסיוני, דימויים דיגיטליים, ממשקים אינטראקטיביים, אנימציה, ארכיטקטורה דיגיטלית, עיצוב מוצר, אופנה, אומנות (contemporary craft), קרמיקה וצורפות. כתב העת כפוף לשיפוט עמיתים קפדני ומלווה בוועדת היגוי מקצועית. בכל שנה יראו אור שני גיליונות.

כתובת האתר: http://journal.bezalel.ac.il


עלו לרשת:

גליון מס' 7 : הפילוסופיות והאמנויות

גליון מס' 6: פילוסופיה של עיצוב

גליון מס' 5: הדחף אל הסודי                

גליון מס' 4: פליטות

גליון מס' 3: אקטיביזם חזותי 

גליון מס' 2: על הביקורת

גליון מס' 1: מעבר לאובייקט

באתר כתב העת נמצא גם ארכיון שבו גליונות של כתב העת הקודם - הפרוטוקולים.

לאתר כתב העת

 

היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים 
2017-2005:
את הגיליונות ניתן למצוא בתוך כתב העת החדש - בצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית.
כתב העת המקוון, הדו-לשוני והשפיט היסטוריה ותיאוריה: פרוטוקולים עלה לרשת ארבע פעמים בשנה בחודשים אוקטובר, פברואר, אפריל ויולי בין השנים 2005-2013. כתב עת אקדמי זה, פירסם מאמרים תיאורטיים, רשימות ביקורת ותערוכות וירטואליות, ובתור שכזה הוא ייצג את קשת הדעות בבצלאל ומחוצה לה.
עד כה עלו לרשת 28 גיליונות:  גיליון מס' 1:   קווים מקבילים, נובמבר 2005//גיליון מס' 2:    היבטים באוצרות עכשווית, אפריל 2006//גיליון מס' 3:    הלם היפה, אוקטובר 2006//גיליון מס' 4:    רוחות אפריל, מרץ 2007//גיליון מס' 5:    בציר 2007: סטודנטים כותבים, יולי 2007//גיליון מס' 6:    המודל: בין מדע לאמנות, נובמבר 2007//גיליון מס' 7:    רובדי הזמן:  חיים, מוות וזיכרון, ינואר 2008//גיליון מס' 8:    אנימציה כיום, אפריל 2008//גיליון מס' 9:    בציר 2008: סטודנטים כותבים, יולי 2008//גיליון מס' 10:  ימין שמאל ורוח הקודש, אוקטובר 2008//גיליון מס' 11:  צילום והזירה הפוליטית, ינואר 2009//גיליון מס' 12:  הזמן:בין מדע לאמנות, אפריל 2009//גליון מס' 13: מחוץ לפרוטוקול: סטודנטים כותבים, יולי 2009//גיליון מס' 14: גר-מאניה, אוקטובר 2009// גיליון מס' 15: קומיקס וקריקטורה, פברואר 2010// גיליון מס' 16: מצבי יצירה: אופנה וצורפות, אפריל 2010// גיליון מס' 17: הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2010// גיליון מס' 18: סוף הדרך: על המוות ביצירה ובתרבות, אוקטובר 2010 // גיליון מס' 19: הפוטוריזם בן 100!, פברואר 2011 // גיליון מס' 20: קריאות, אפריל 2011// גיליון מס' 21: הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2011// גיליון מס' 22: על החושני באמנות, אוקטובר 2011// גיליון מס' 23: אין, אינפורמציה ואי-וודאות, פברואר 2012// גיליון מס' 24: זוג או פרד, אפריל 2012 // גיליון מס' 25: הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2012 // גיליון מס' 26: קונפליקט: אנטגוניזם ויצירה, אוקטובר 2013 // גיליון מס' 27: האלביתי, מרץ 2013 // גיליון מס' 28:  איור: דיאלוג בין טקסט לתמונה, יולי 2013.

פרוטוקולאז': אסופת מאמרים מתוך כתב העת המקוון, היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים. אחת לשנה הודפסה מהדורה מוגבלת הכוללת מאמרים המוזמנים במיוחד או כאלה שפורסמו בכתב העת.