תרבות חזותית וחומרית: משאבים

כתיבה אקדמית

חוברת הנחיות לכתיבת עבודה

כללי ציטוט

סרטים

ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג

כתובת: ביתן גיק ולנטי, בניין מדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905, טל': 02-5881511, פקס: 02-5812061, דוא"ל: jfa@savion.huji.ac.il, אתר: ssjfa.huji.ac.il

סינמטק ירושלים

המרכז לחקר השואה ע"ש ג'ואן סוראסקי קונסטנטינר, ספריית הסינמטק כתובת: דרך חברון, ת.ד. 8561 , ירושלים 91083 , טל': 02-5654333, פקס: 02-5654335/4, אתר: www.jer-cin.org.il

חנויות ספרים בארץ

אקדמון

כתובת: האוניברסיטה העברית, הר הצופים, מגדל תומר, ת.ד: 24130, טל': 02-5811326, פקס: 02-5811329, דוא"ל: dbook1@academon.co.il, אתר: www.academon.co.il

חנויות ספרים בחו"ל

Amazon

אתר: www.amazon.com

מגזינים

סטודיו

כתב עת לאמנות כתובת: ת.ד: 29772 תל אביב 61290, טל: 03-5165274, פקס: 03-5165694, דוא"ל: studio1@netvision.net.il, אתר: www.studiomagazine.co.il

מוזיאונים בארץ

מדריך המוזיאונים לישראל

אתר: www.ilmuseums.com

מוזיאון חיפה

כתובת: רח' שבתאי לוי 26 חיפה 33043, טל': 04-8523255, פקס: 04-8552714, דוא"ל: info@haifamuseums.org.il, אתר: www.hms.org.il

מוזיאון ישראל

מוזיאון ישראל

כתובת: שד' רופין 11, ירושלים 91710 טל': 02-6708811, דוא"ל: info@imj.org.il, אתר: www.imj.org.il

מוזיאון תל-אביב

כתובת: שד' שאול המלך 27, תל-אביב 64239, טל': 03-6077020, אתר: www.tamuseum.com

מוזיאונים בחו"ל

Dia Center of the Arts

כתובת: 535 West 22nd Street, 4th Floor, New York, NY 10011, Tel: (212) 989-5566, Fax: (212) 989-4055, אתר: www.diacenter.org

Guggenheim

אתר: www.guggenheim.org

LACMA – Los Angeles County Museum

כתובת: 5905 Wilshire Blvd., Los Angeles CA 90036, Tel: (323) 857-6000, Fax: (323) 857-0098 , דוא"ל: publicinfo@lacma.org, אתר: www.lacma.org

Moma- The Museum of Modern Arts

כתובת: 11 West 53 Street, New York, NY 10019-5497, Tel: (212) 708-9400, אתר: www.moma.org

Musee d'art Moderne

כתובת: avenue du Président Wilson 11, Paris 75116, אתר: www.paris.fr

Royal Academy of the Arts

אתר: www.royalacademy.org.uk

Tate Modern

כתובת: Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG, דוא"ל: visiting.britain@tate.org.uk, אתר: www.tate.org.uk

Victoria and Albert Museum

כתובת: V&A South Kensington, Cromwell Road, London SW7 2RL, Tel: (20) 7942-2000, אתר: www.vam.ac.uk

ספריות ומאגרי מידע

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, גבעת רם

הספרייה הלאומית-הממלכתית של מדינת ישראל כתובת: קריית אדמונד י. ספרא גבעת רם, ת.ד. 39105, ירושלים 91390, טל': 02-6585027, פקס: 02-6586315, דוא"ל: jnulloan@savion.cc.huji.ac.il, אתר: jnul.huji.ac.il

הקטלוג המאוחד לכתבי עת בישראל

ULS= Union list pf Serials אתר: aleph1.libnet.ac.il

הקטלוג המאוחד של ספריות בישראל

ULI= Union list Israel אתר: aleph1.libnet.ac.il

מפתח חיפה

מפתח למאמרים וכתבי עת בעברית דוא"ל: amira@univ.haifa.ac.il, אתר: aleph1.libnet.ac.il

ספריית הר הצופים

כתובת: ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, ירושלים 91905, טל': 02-5883397, פקס: 02-5322435, אתר: www.mslib.huji.ac.il