תרבות חזותית וחומרית: תוכנית לימודים

תכנית הלימודים במחלקה להיסטוריה ותיאוריה מורכבת מקורסי חובה לכל המחלקות, מקורסי חובה המותאמים לכל מחלקה ומקורסי בחירה. הסטודנטים לומדים: 24 נ"ז בכל המחלקות על פני ארבע שנים, 30 נ"ז במחלקה לארכיטקטורה על פני חמש שנים.

לעיון בתוכנית הלימודים המפורטת בשנתון בצלאל (בעמודים 5-12)