תרבות חזותית וחומרית: תוכנית לימודים

תכנית לימודים לתוכנית התואר הראשון *BA:

התוכנית לתואר בוגר בתרבות חזותית וחומרית מציעה לסטודנטיות ולסטודנטים מסגרת לימודים ייחודית: קורסים רב-תחומיים שמאפשרים להם להבין לעומק את התרבות המורכבת שבה הם חיים, לצד השתתפות בפעילות היצירתית השוקקת של בצלאל והתנסות במגוון של קורסים מעשיים באמנות ובעיצוב. בתוך כך מעניקה התוכנית לתלמידיה את הכישורים הנדרשים להשתלבות בשוק העבודה העתידי: סקרנות אינטלקטואלית, גמישות, חשיבה יצירתית ומיומנות טכנולוגית עדכנית.

התוכנית מורכבת מ-80% לימודים עיוניים ו-20% לימודים מעשיים. תמהיל זה מקנה לסטודנטים היכרות עמוקה עם התרבות החזותית והחומרית, ובייחוד עם המגוון התרבותי השופע של ישראל, כלים אינטלקטואליים לחשיבה ביקורתית ולניתוח תופעות תרבותיות וכלים מעשיים לפעולה תרבותית יעילה ומועילה באמצעות הטכנולוגיות העכשוויות והעתידיות.
הלימודים בתוכנית מתפרשׂים על פני שלוש שנים: שנה א' - שנת מבואות ויסודות; שנה ב' - שנת הרחבה והעמקה; שנה ג' - שנת התמקצעות ויישום (ראו פירוט תכנית הלימודים).
* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

התכנית העיונית הכלל בצלאלית בתרבות חזותית וחומרית:

תכנית הלימודים במחלקה מורכבת מקורסי חובה לכל המחלקות, מקורסי חובה המותאמים לכל מחלקה ומקורסי בחירה. הסטודנטים לומדים: 24 נ"ז בכל המחלקות על פני ארבע שנים, 30 נ"ז במחלקה לארכיטקטורה על פני חמש שנים.

בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א כל הקורסים במחלקה העיונית הכלל בצלאלית לתרבות חזותית וחומרית יתקיימו באופן מקוון. קורסי המקבץ הבין מחלקתי יתקיימו בחלקם באופן מקוון ובחלקם באופן פיזי.

 

לעיון בתוכנית הלימודים המפורטת בשנתון בצלאל