אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוא'ה' 10:00-12:004.0
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוב'ה' 10:00-12:004.0
18001642ביקורת : אמנות מקומית: שער למזרח עיר נמל כמרחב של שינויבן-צבי טל, ד"רא'א' 10:00-12:002.0
1800164מבוא לאמנות פלסטיניתעאסלה פאדיא'א' 16:30-18:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ'א'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ'קורסי חובהא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ'ב'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ'קורסי חובהב'ה' 18:30-20:002.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ'א'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ'קורסי חובהא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ'ב'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ'קורסי חובהב'
4.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ'א'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ'קורסי חובהא'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ'ב'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ'קורסי חובהב'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ'א'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ'ב'א'.0
1202775סדנה רב תחומית 2 - 04 מעבדה חומרים יערה צח אלה ליטביץגז דור, פרופ'קורסי חובהש
4.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ'א'ה' 12:00-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >