אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוקורסי חובהא'ה' 10:00-12:004.0
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוקורסי חובהב'ה' 10:00-12:004.0
18001642ביקורת : אמנות מקומית: שער למזרח עיר נמל כמרחב של שינויבן-צבי טל, ד"רא'א' 10:00-12:002.0
1800163ביקורת: אמנות מקומיתבן-צבי טל, ד"רא'א' 10:00-12:002.0
1800164מבוא לאמנות פלסטיניתעאסלה פאדיא'א' 16:30-18:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ'קורסי חובהא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ'קורסי חובהב'ה' 18:30-20:002.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ'קורסי חובהא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ'קורסי חובהב'
4.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ'קורסי חובהא'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ'קורסי חובהב'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ'קורסי חובהא'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ'קורסי חובהב'א'.0
1202775סדנה רב תחומית 2 - 04 מעבדה חומרים יערה צח אלה ליטביץגז דור, פרופ'קורסי חובהש
4.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ'קורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ'קורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1זועבי מנארקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1זועבי מנארקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 >