אמנויות M.F.A: תכנית לימודים

מרכיבי התכנית
כל משתתף בתכנית נתפס כציר ייחודי סביבו נעים המרכיבים המנחים של התכנית: עבודת סטודיו עצמאית, הנחיה אישית, ביקורת סטודיו קבוצתית, סדנאות, סמינרים, תערוכות, לימודים עיוניים, מפגש עם אמנים ומרצים אורחים, תערוכת גמר ועבודה כתובה. התכנית בנויה סביב שלד בסיסי קבוע של מסגרות אקדמיות וסגל הוראה, אך שואפת לגמישות מרבית בהתאם לדינמיקה של הקבוצה כולה ולצרכיו האישיים של כל משתתף.

תקופת הלימודים
משך הלימודים בתכנית: שתי שנות לימוד.
הלימודים מתקיימים בימי ראשון וחמישי. בימי ראשון לימודים עיוניים מקוונים, ובימי חמישי לימודים מעשיים פיסיים בהרצל 119, תל אביב. נוכחות במהלך השבוע בפעילויות התכנית ונוכחות בסטודיו היא חובה –לא רק בימי הלימודים הרשמיים.
בנוסף, יתקיימו אירועים מיוחדים כגון: ביקורים ומפגשים בתערוכות, השתתפות בימי עיון, סדנאות והרצאות; לא בהכרח בימים ראשון או חמישי.

היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 60 נ"ז, השתתפות במפגשי מרצים אורחים ופרויקט גמר. 

.

מרכיבי התכנית

לעיון בתוכנית לימודים מפורטת וברשימת הקורסים המלאה בקובץ התוכנית בשנתון