עיצוב M.Des: קורסים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

רשימת הקורסים בתוכנית (מתעדכנת מדי פעם)  :                           עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
6300343”[פחד - אהבה] * AI = תרגילים בסמכות חייזריתפריד איילמעבדות עיצובב'ה' 13:30-15:302.0
630023442029אזולאי שלומיב'ה' 16:00-17:301.0
64686Urban Hackingפז שראוןב'ה' 16:00-19:002.0
6300341אנימטרוניקה ארדואינומרקפלד צביחובה שנה אא'ה' 09:00-15:301.0
63002338אתיקה בסביבת עיצובפרסוב אלעדבחירהב'ה' 16:00-17:301.0
64681בין לביןאהלי איתיא'ה' 09:30-15:303.0
64681בין לביןשמיע עופר לינטא'ה' 09:30-15:303.0
64683חומרים מופיעיםבן-דוד מאיהב'ה' 09:30-15:306.0
64683חומרים מופיעיםרוזין ליאורהב'ה' 09:30-15:306.0
6300231כלכלה חדשהפסובסקי אוריב'ה' 18:00-19:301.0
63002336כתיבת ביקורת תרבותקזין ארנהא'ו' 11:00-14:004.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ בבנטור איהב'ה'.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ בדה-לנגה חנן, פרופ'ב'ה'.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ בזמר בן-ארי הדסב'ה'.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ ביודלביץ' שריתב'ה'.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ במור רונאלב'ה'.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ בפז שראוןב'ה'.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ בקזין ארנהב'ה'.0
646894ליווי פרויקט מסכם סמ בשבו גליתב'ה'.0
6300234מגמות עולמיותאיתן מיכלא'ה' 16:00-17:302.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 >