עיצוב M.Des: קורסים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

רשימת הקורסים בתוכנית (מתעדכנת מדי פעם)  :                           עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
631164686Urban Hackingפז שראוןב'ה' 16:00-19:002.0
631164689אינטראקציית אדם ומכונהאזולאי שלומיא'ה' 09:30-15:304.0
631164689אינטראקציית אדם ומכונהמרקפלד צביא'ה' 09:30-15:304.0
631164689אינטראקציית אדם ומכונהשלף מעיןא'ה' 09:30-15:304.0
631164681בין לביןאהלי איתיא'ה' 09:30-15:304.0
631164681בין לביןבנטור איהא'ה' 09:30-15:304.0
631164681בין לביןשמיע עופר לינטא'ה' 09:30-15:304.0
631164687גרילה במוזיאוןדבש מיהא'ו'2.0
631164683חומרים אפשרייםבן-דוד מאיהב'ה' 09:30-15:308.0
631164683חומרים אפשרייםגנשרוא דבב'ה' 09:30-15:308.0
631164683חומרים אפשרייםרוזין ליאורהב'ה' 09:30-15:308.0
63002313חומרים חכמיםארז טלא'ה' 09:30-15:304.0
63002313חומרים חכמיםבן שלום דנהא'ה' 09:30-15:304.0
63002313חומרים חכמיםגנשרוא דבא'ה' 09:30-15:304.0
6300212חשיבה עיצוביתזרחי מורןסדנאות רעיוניותב'ו' 11:00-14:003.0
6300212חשיבה עיצוביתפרקש נינהסדנאות רעיוניותב'ו' 11:00-14:003.0
6300231כלכלה חדשהפסובסקי אוריא'ה' 16:00-17:302.0
6300232כתיבה ביקורתיתקזין ארנהא'ו' 11:00-14:003.0
646898ליווי פ.מסכם בינמסלוליאוסלנדר שרהא'ה' 09:30-15:30.0
646898ליווי פ.מסכם בינמסלוליאיתן מיכלא'ה' 09:30-15:30.0
דפים: 1 2 3 4 5 >