צור קשר :
טל' : 02-5631584
דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il

מדיניות ותאוריה של האמנויות: תקנונים ונהלים

תקופת הלימודים
הלימודים יתקיימו בימי רביעי וחמישי. בימי רביעי בבית הנסן ובימי חמישי בבצלאל הר הצופים ירושלים.

היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 48 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר ותזה במסלול המחקרי.
ו-52 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר במסלול הלא מחקרי.

דרישות התוכנית למעבר משנה לשנה וקבלת תואר מוסמך
מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בנוכחות הסטודנט/ית בכל הקורסים אשר הוגדרו במערכת לימודיו, בעמידה בכל החובות, ובקבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכל קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול הלא מחקרי) או 85 לפחות בכל קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול המחקרי).

לצורך קבלת תואר M.A, יהא על הסטודנט/ית:
- לצבור 48 נ"ז במסלול המחקרי או 52 נ"ז במסלול הלא מחקרי.
- לעמוד בדרישות פרויקט הגמר, כמפורט בהמשך.
- להגיש 2 עבודות בהיקף סמינריון ל-2 מתוך 4 הסמינרים הנלמדים בתכנית.
- לעמוד בכל הדרישות המנהליות הנדרשות מסטודנט/ית בבצלאל.

מדיניות איחור בהגשת מטלות הקורס
- לא ניתן להגיש באיחור מטלות המוגדרות כמבחן בית, סטודנט/ית שמסיבה כלשהי לא יעמוד במועד הגשת מבחן הבית במועד א' ראשי לגשת למועד ב'.
- עבודות/עבודות סמינר- במקרים חריגים, יש להעביר בקשה להגשה באיחור באמצעות טופס רשמי של התכנית, על הבקשה להגיע לרכזת התכנית לפני מועד ההגשה בפועל. אישור הבקשה מותנת באישור ועדת ההוראה של התכנית ומרצה הקורס.
- הגשה באיחור ללא סיבה חריגה ומוצדקת, מותנת באישור וועדת ההוראה ומרצה הקורס וזו תוביל להורדה בציון של 5-10 נקודות.
- אי הגשת עבודה בקורס תוביל לרישום מחדש בתשלום בשנת הלימודים העוקבת, במידה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, יהיה על הסטודנט/ית להירשם לקורס אחר ולעמוד בדרישות הקורס כשאר הסטודנטים/ות.


פרויקט גמר

פרויקט הגמר מתייחס להיבט מעשי של הלימודים.
הפרויקט מקנה 6 נ"ז והוא חלק בלתי נפרד מחובות התכנית.
על כלל הסטודנטים/ות להתמחות במגמתם, השילוב יעשה בדרכים שונות במגמת האוצרות ובמגמת הכתיבה הביקורתית:

פרויקט גמר במגמת כתיבה ביקורתית
פרויקט הגמר במגמת כתיבה ביקורתית יתקיים במסגרת המגזין המקוון של התכנית.
המגזין נועד להוות במה מעניינת וחיה לכתיבה על תרבות במובן הרחב ביותר של המילה.
הכתיבה במגזין תהיה בעלת אופי מסאי גמיש, נגיש לקוראת המשכילה ולא רק לקהל מומחים, אבל תקפיד על הצגת טיעונים מדויקת, מנומקת ובהירה, ועל מסירת מידע רחב ובדוק. המסות במגזין תעסוקנה בשלל נושאים, ביניהם:
 
-         כתיבה על תחומי האמנויות השונים
-         ביקורות של יצירות אמנות
-         כתיבה מעמיקה על תרבות פופולרית
-         כתיבה על נושאים שבקו התפר שבין חברה, כלכלה, פוליטיקה – ותרבות
-         כתיבה על התרבות הישראלית, והיחסים בין החברה הישראלית לבין האמנות שנוצרת בתוכה
-         כתיבה על הוגים וכן כתיבתה של הגות מקורית
-         כתיבה על החיים האינטלקטואליים בכלל ועל חיי הסטודנטים/ות בפרט

 המשתתפים בפרויקט הגמר ב"פוסט פוסט" יעבדו על כתיבת שני טקסטים במרוצת השנה שייועדו לאתר. האחד הוא טקסט של ביקורת על יצירה/ות אמנות והשני הוא מסה (אישית או לא-אישית) יסודית ומנוסחת היטב. הטקסטים ייכתבו בליווי עריכתי של ד"ר אריק גלסנר וארנה קזין.

פרויקט גמר באוצרות
החל משנת הלימודים תש"פ, תעמוד בפני הסטודנטים/ות במגמת אוצרות מספר אפשרויות לפרויקט הגמר במגמה בהתאם לפירוט הבא:

אפשרות ראשונה:
פרויקט גמר – "תערוכה דה פקטו" בהנחיית טל יחס, הקורס יהווה המשך לקורס "מעשה באוצרות וכתיבה" שהתקיים בשנה א' לשנת הלימודים בו החל להתגבש קונספט לתערוכה.

במסגרת פרויקט הגמר באוצרות – "תערוכה דה פקטו" תתמקדו בפיתוח פרויקט קבוצתי הכולל העמקת מחקר לקונספט התערוכה, העמקת ההצעה האוצרותית, בחירת האמנים/ות ויצירות האמנות, הפקתה ויישומה של התערוכה במרחב תצוגה בפועל בבית הנסן.

אפשרות שנייה:
*התמחות במוסד אמנות- התמחות מעשית במוסד מוזיאוני/גלריה ציבורית גדולה בארץ או בחו"ל. משך ההתמחות 84 שעות מינימום כשבסופה י/תתבקש הסטודנט/ית להציג אישור והערכת איכות תרמתו/ה מן המוסד בו התמחה/תה. העברת בקשות מתקיימת באמצעות נירית נלסון מרכזת מגמת האוצרות.

בתחילת ההתמחות מתבקש/ת הסטודנט/ית לעלות שאלה מחקרית אותה ת/ירצה לחקור במהלך ההתמחות. עם סיומה, י/תציג את מסקנותיו/ה כטקסט פרשני- ביקורתי ברמה אקדמית עד 20 ע"מ (היקף מדויק יקבע בהתאם להתמחות). על מטלת הכתיבה להיות בקשר ישיר להתמחות המעשית.

אפשרות שלישית:
הגשת הצעה לתערוכה ואצירתה בפועל בבית הנסן
הגשת הצעה כתובה לתערוכה עד התאריך 15.11.19
פרזנטציה של ההצעה בפני וועדת התערוכות של התכנית
מתוך ההצעות יבחרו 2 הצעות בלבד
התכנית תעמיד תקציב של 8000 ₪ לתערוכה שאושרה + ציוד ממחסן בצלאל ושירותי הפקה.

מצ"ב לינק לקובץ שבו יש להיעזר בבניית ההצעה

*סטודנטים/ות המעוניינים/ות להשלים לימודים ללימודי תעודת אוצר נדרשים/ות בהתמחות של 84 שעות לפחות באחד המוזיאונים/הגלריות המוכרות ע"י איגוד המוזיאונים.

***שימו לב כי ניתן לבחור בכל אפשרות בנפרד או בשילוב של 2 אפשרויות בהתאם לפירוט הבא:
אפשרות הראשונה  + השנייה
או באפשרות השנייה + השלישית
אנו ממליצים/ות לנצל כל הזדמנות לפרקטיקה***

התזה במסלול המחקרי
סטודנט/ית שהשלים/מה את הלימודים בשנה א' בציון ממוצע של 85 לפחות רשאי/ת להגיש עבודת תזה במסלול המחקרי. התכנית תסייע לסטודנט/ית במציאת מנחה לעבודת התזה, כמו כן התכנית תעמיד לרשות הסטודנט/ית סדנת תזה  במהלכה יגבשו הצעת המחקר, על ההצעה לעבור את אישור המנחה האישי וזו תועבר לרכזת התכנית לאישור וועדת התזה. 
עבודת התזה תיבחן על ידי לא פחות משלושה בוחנים/ות, כולם/ן בעלי/ות תואר שלישי בדרגת מרצה בכיר/ה ומעלה. לפחות שניים מהם/ן חברי /ות סגל במוסדות אחרים להשכלה גבוהה הפעילים/ות במחקר, ולפחות אחד/ת מהם חבר/ת סגל באוניברסיטה (כל זאת, בהתאם לנדרש בהחלטת המועצה בדבר לימודים לתואר שני עם תזה במכללות). היקף עבודת התזה יהיה עד 80 עמודים (22,000 סימני דפוס).
תלמיד/ה שנבחר/ה למסלול המחקרי ולא הגיש/ה עבודת תזה ת/יוכל להשלים קורסים חסרים לצורך קבלת M.A לא מחקרי עד שנתיים מיום סיום הלימודים בתוכנית.