תכנית אקדמית > מקבץ בין תחומי

מקבץ בין תחומי

(קורסים כלל בצלאלים)

מקבץ הקורסים הבין תחומי משמש כמעבדה לפיתוח תחומי מחקר והוראה חדשניים, מאתגרים ומרכזיים באקדמיה. מקבץ הקורסים כולל קורסים רלוונטיים לנושאים מרכזיים בסדר היום האקדמי כאשר אלו מעניקים מענה מאוזן והוגן, ככל הניתן, לכלל המחלקות והתחומים
בבצלאל.
מקבץ הקורסים הבין תחומיים יתקיימו בסמסטר א' וב' בימי ד' אחה"צ, בין השעות 14:30 – 17:30 ובסמסטר קיץ בקורס מרוכז בן שבועיים (מועדים יתפרסמו בהמשך). 
כל קורס סמסטריאלי מקנה 2 נ"ז. הרישום לקורסים אלה יתבצע בעת הרישום הממוחשב בתעדוף.
הרישום לקורסים במקבץ הבין תחומי אינו חובה. ניתן יהיה להירשם לקורס אחד בלבד ממסגרת זו שיחליף קורס בחירה במחלקה בשנה ג' (למעט במחלקות בהן אין קורסי בחירה בשנה זו) או שני קורסי בחירה במחלקה להיסטוריה ותיאוריה.

סטודנטים המעוניינים להירשם לקורס נוסף ממסגרת זו מעבר לתכנית הלימודים, יוכלו לעשות זאת בתקופת השינויים על בסיס מקום פנוי.

 

לרשימות מרצים וקורסים של המקבץ ולפרטים נוספים בשנתון המחלקה לתרבות חזותית וחומרית