תוכנית אקדמית > מקבץ בין תחומי

מקבץ בין תחומי

(קורסים כלל בצלאלים)

האקדמיה רואה ערך אסטרטגי רב בלימודים בין-תחומיים לזהותה ולעתידה של בצלאל.
מקבץ הקורסים הבין תחומי ישמש כמעבדה לפיתוח תחומי מחקר והוראה חדשניים, מאתגרים ומרכזיים באקדמיה. מקבץ הקורסים יכלול קורסים הרלוונטיים לנושאים מרכזיים בסדר היום
האקדמי כאשר אלו יעניקו מענה מאוזן והוגן, ככל הניתן, לכלל המחלקות והתחומים
בבצלאל.

מקבץ הקורסים הבין תחומיים יתקיימו בסמסטר א' וב' בימי ד' אחה"צ, בין השעות 14:30 – 17:30 ובסמסטר קיץ בקורס מרוכז בן שבועיים (מועדים יתפרסמו בהמשך). 
כל קורס סמסטריאלי מקנה 2 נ"ז. הרישום לקורסים אלה יתבצע בעת הרישום הממוחשב בתעדוף.

הרישום לקורסים במקבץ הבין תחומי אינו חובה. במסגרת התעדוף ניתן יהיה להירשם לקרוס אחד ממסגרת זו שיחליף קורס בחירה במחלקה בשנה ג' (למעט במחלקות בהן אין קורסי בחירה בשנה זו).
סטודנטים המעוניינים להירשם לקורס נוסף ממסגרת זו מעבר לתכנית הלימודים, יוכלו לעשות זאת בתקופת השינויים על בסיס מקום פנוי.

לצפיה ברשימת הקורסים יש לעבור לעמוד השנתון