תכנית אקדמית > שנתון תשפ"א

שנתון תשפ"א

רשויות המחלקות והאקדמיה רשאיות לערוך שינויים ותיקונים בתכנים המופיעים בשנתון הלימודים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם או לבטלם בכל עת במהלך שנת הלימודים.
הודעה על כל שינוי כאמור, תפורסם באתר בצלאל ו/או בדרך ראויה אחרת. השינויים מחייבים את כלל הסטודנטים, גם אם נקבעו או נכנסו לתוקף לאחר שהחלו את לימודיהם.
בשנת הלימודים תשפ"א שינויים כאמור עשויים להתקיים, נוכח הנסיבות המיוחדות או כתוצאה מהוראה מיוחדת שתתקבל מאת הרשויות המוסמכות אשר ישפיעו על אופן קיומם וניהולם של קורסים ופעילויות שונות.

השנתון מחולק לפרקים, הקלקה על שם הפרק תפתח את הקובץ המתאים.

עמוד זה בבניה, הקישורים האפורים אינם מעודכנים

פתיח, נהלים ומידע לסטודנט

התאמות להוראה ולמידה בבצלאל בתקופת הקורונה

تعليمات وتوجيهات التدريس والتعلم عن بعد في بتسلئيل خلال فترة الكورونا

שכר לימוד

 
 
 
 

תואר ראשון : 

המחלקה לאמנות

מערכת שעות

 

המחלקה לאמנויות המסך

מערכת שעות:  וידאו   אנימציה

 

המחלקה לארכיטקטורה 

מערכת שעות    סמסטר א'      סמסטר ב' 

 

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, מקבץ בין תחומי

ימים ראשון ורביעי אחה"צ

 

המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית

מערכת שעות :  שנה א'       שנים ב'-ג'-ד'

 

המחלקה לעיצוב תעשייתי

מערכת שעות

 

המחלקה לצורפות ואופנה

מערכת שעות  סמסטר א'    סמסטר ב'

 

המחלקה לצילום

מערכת שעות לפי שנים:
א'         ב'              ג'-ד'

המחלקה לתקשורת חזותית

 

מערכת שעות לפי סמסטרים:
סמסטר א'         סמסטר ב'

 

 בית ספר לתארים מתקדמים :

אמנויות 

מדיניות ותאוריה של האמנויות

עיצוב אורבני

עיצוב תעשייתי

תקשורת חזותית