תכנית אקדמית > שנתון תש"פ

שנתון תש"פ

שינויים בשנתון בצלאל
רשויות המחלקות והאקדמיה רשאיות לערוך שינויים ותיקונים בתכנים המופיעים בשנתון זה, להוסיף עליהם, לגרוע מהם או לבטלם בכל עת במהלך שנת הלימודים. הודעה על כל שינוי כאמור, תפורסם באתר בצלאל ו/או בדרך ראויה אחרת. השינויים מחייבים את כלל הסטודנטים, גם אם נקבעו או נכנסו לתוקף לאחר שהחלו את לימודיהם.
השנתון נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

השנתון מחולק לפרקים, הקלקה על שם הפרק תפתח את הקובץ המתאים.

פתיח, נהלים ומידע לסטודנט

שכר לימוד

 
 
 
 

תואר ראשון : 

המחלקה לאמנות

מערכת שעות

 

המחלקה לאמנויות המסך

מערכת שעות:  וידאו   אנימציה

 

המחלקה לארכיטקטורה 

מערכת שעות    סמסטר א'      סמסטר ב' 

 

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, מקבץ בין תחומי

ימים ראשון ורביעי אחה"צ

 

המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית

מערכת שעות :  שנה א' - סמסטר א'  ב'    שנים ב'-ג'      שנה ד'

 

המחלקה לעיצוב תעשייתי

מערכת שעות

 

המחלקה לצורפות ואופנה

מערכת שעות

 

המחלקה לצילום

מערכת שעות

 

המחלקה לתקשורת חזותית

מערכת שעות 

 

 בית ספר לתארים מתקדמים :

אמנויות 

מדיניות ותאוריה של האמנויות

עיצוב אורבני

עיצוב תעשייתי

תקשורת חזותית