תכנית אקדמית > שנתון תשפ"א > לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי

לוח שנה תשפ"א * 

* צפויים שינויים – הודעות על שינויים ישלחו במייל

סמסטר א'

הערכות שנה א'     23/10/20 – 11/10/20
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א   25/10/20
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל    30/10/20
חג חנוכה (חופשה)     13/12/20
חג המולד (חופשה)    25/12/20
הגשות מקבץ בין תחומי    27/01/21
תקופת הגשות     5/02/21 – 31/01/21
סיום סמסטר א'     5/02/21
מבחנים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית  19/02/21  - 7/02/21
חופשת סמסטר א'     28/02/21  - 21/02/21
פורים      28/02/21  - 26/02/21

סמסטר ב'

תחילת סמסטר ב'     1/03/21
פסח (חופשה)     3/04/21  -  27/3/21
חזרה ללימודים     4/04/21
יום הזיכרון לשואה ולגבורה    8/04/21
ערב יום הזיכרון (לימודים עד השעה 16:00)  13/04/21
יום הזיכרון (חופשה)    14/04/21
יום העצמאות (חופשה)    15/04/21
יום ירושלים (יום הסטודנט ייקבע בתיאום עם האיגוד) 10/05/21
חג שבועות (חופשה)    17/05/21 – 16/05/21
הגשות מקבץ בין תחומי    9/06/21
תקופת הגשות     18/06/21  - 13/06/21
סיום סמסטר ב'     18/06/21
תקופת מבחנים במחלקה לתרבות חזותית
וחומרית שנים א' + ב'    2/07/21 – 20/06/21
פתיחת תערוכת בוגרים תואר ראשון (לא סופי)  15/07/21
תשעה באב     18/07/21
תקופת מבחנים במחלקה לתרבות חזותית
וחומרית שנים ג' + ה'    30/07/21  - 18/07/21
עיד אל אדחה (חופשה)    20/07/21

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב   17/10/21

מועדי חג לבני הדתות השונות

סטודנטים בני הדתות הבאות, על פי השתייכותם הדתית, יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם מעבר למכסה המוגדרת, וכן לבחינה במועד מיוחד, באם יתקיימו מבחנים בימי חג אלה, וזאת בהתאם לתאריכים המפורטים:

חגים מוסלמיים*
עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמאדן)   13/05/21 – 12/05/21
עיד אל אדחה (חג הקורבן)**   23/07/21 – 19/07/21
מוחרם 1 (ראש השנה ההיג'רית)   9/08/21
יום הולדת הנביא מוחמד    31/10/20

חגים דרוזיים*
עיד אל חאד'ר (חג הנביא אליהו )   25/01/21
חג הנביא שועייב     28/04/21  -  25/04/21
עיד אל אדחא (חג הקורבן) **   23/07/21  - 19/07/21 

* ייתכנו שינויים בגבול של יום או יומיים בתאריכים כיוון שאלו נקבעים על פי מופע הלבנה.
**חופש לכלל הסטודנטים ב 20/07/21

חגים נוצריים
חג המולד 25/12/20 – קתולים/פרוטסטנטים 7/01/21 – אורתודוכסים 6/01/21 ארמנים
ראש השנה 01/01/21 - קתולים/פרוטסטנטים 01/01/21 אורתודוכסים  1/01/21 ארמנים
פסחא  4/04/21 – קתולים/ פרוטסטנטים 2/05/21 אורתודוכסים  2/05/21 ארמנים.

חג לבני העדה האתיופית
חג הסיגד כ"ט בחשון 16/11/20