Architecture: Course

Jack D.Weiler

Design development - integrating plans and systems

7092
Bodek Moti, Arch., Semester 2, Tuesday, 08:30-14:30
Krantz Alexander, Arch., Semester 2, Tuesday, 08:30-14:30
Meller Ruth, Semester 1, Tuesday, 08:30-14:30
Sapir Matan, Arch., Semester 1, Tuesday, 08:30-14:30
Scialom Ori, Arch., Semester 1, Tuesday, 08:30-14:30
8.0
הקורס מהווה המשך ישיר של סטודיו מבוא ד' בו נדרשים הסטודנטים לתכנן מבנה מגורים מורכב במגרש ספציפי לפי הגדרות המדמות סיטואציה ריאליסטית ככל הניתן. המסמכים הנדרשים מהסטודנטים כוללים תכניות, חתכים, חזיתות ומסמכים תלת ממדיים ברמה ובאיכות של תכנון ראשוני (Schematic Design) בקנ"מ המאפשר להבין את הכוונות העיצוביות והתכנוניות של הפרויקט.מטרת הקורס היא להעביר את הסטודנטים מהלך שלם של תכנון מתקדם בעבודת האדריכל, במהלכו נדרשים הסטודנטים להכין מסמכי עיצוב מפורטים לחלק מהבניין אותו תכננו בסטודיו מבוא ד', כולל תיאומם מול המערכות בבניין ועם היועצים השונים. במהלך שני הסמסטרים הסטודנטים יידרשו להכין סט תכניות עיצוב מפורט (תכנון סופי Design Development) מתואמות תוך עמידה בסטנדרטים מקובלים של גרפיקה, איכות חומרים והשלמת תכנון ועיצוב, כולל בחינה עקרונית של פרטים וחומרי גמר. בחלקו ההנדסי, הקורס בא להרחיב את בסיס הידע שנרכש בשני הקורסים הקודמים ומבקש ליישמו דרך ניתוח הנדסי של הפרוייקט. הקורס יתמקד בתחילתו בהבנת המשמעות ההנדסית של בחירת החומרים וימשיך באינטגרציה של כל חומרי הלימוד בקורסי ההנדסה לכדי הבנה הנדסית של מבנה ובניית סכמות סטטיות.במהלך הקורס, ייפגשו הסטודנטים עם יועצים הנדסיים מתחומי החשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר אקוסטיקה, ובנייה ירוקה ויידרשו להטמיע ידע הנדסי זה אל תוך התכנון (הקצאת מקום ומיקום על פי צרכים).