Jewelry and Fashion: Course

Personal choice project

30168
Dept Faculty team, Semester 2, Wednesday, 10:00-14:00
8.0
Personal choice projectמנחים: דורון אשכנזי, סיון וינשטיין, קלודט זורע, דנה חכים, שלי סתת-קומבור, יוסי פרקש היקף הנדרש בפרויקט העצמאי הוא 2 פריטים. הקורס יתנהל כמפגשים של הנחיה אישית וקבוצתית. האחריות על ניהול הפרויקט – מחקר, פיתוח וביצוע עפ"י לוחות זמנים, היא על הסטודנט, כמו גם על קשירת הקשר בין כל חלקי הסדרה. סטודיו זה גם יכלול הגשות ביניים להצגת כל היקף היצירה. בהגשות הביניים יציג הסטודנט את תפיסת הסדרה, מחקר רעיוני וחומרי ותכנון כללי של הסדרה הסופית. .