Jewelry and Fashion: Course

Movie costumes

303332
Ashkenazi Doron, Semester 2, Thursday, 15:00-19:00
2.0
Movie costumesהקורס יעסוק באפיון דמות ובניית תלבושת מעולם הקולנוע. כחלק מיצירת סרט, קיימת האסתטיקה המלווה ועולם הדימויים שממנו שואב הבמאי השראה, בבואו ליצור ולביים סרט. במבט על הדמויות, המעצב מבודד דמות אחת, הוא מאפיין אותה בכל היבט אפשרי :הקשר לאחרות, ההשפעה על אחרות, ההתאמה לוויזואליה: הארט, לוקיישנים, האביזרים ושאר היבטים אסתטיים אחרים. בקורס זה נעסוק בבחירת דמות אחת מתוך סרט, ניתן פרשנות אישית לדמות ונבנה מחדש את התלבושות. פיתוח התלבושות בהתאם לדמות, יהיה לאורך כל הסרט, ברמה של סקיצות ומערכת לבוש אחת בעלת האפיון המשמעותי ביותר תיבחר לרמה של ביצוע. הכינו את הפופקורן !!