חדשות ואירועים

 <  > 
אבגדהוש
       
       
       
       
       
       

אירוע

Guest Lecturer - Brigitte Borja de Mozota PhD

(16.5-22.5.2012, קמפוס בצלאל בהר הצופים, )

Bezalel Academy of Art and Design, The Graduate Program in Industrial Design Design Management Guest Seminar 2012

May 16th to 22nd 2012

Guest Lecturer - Brigitte Borja de Mozota PhD

 

Author of the book "Design Management: Using design to build brand value and corporate innovation"

Public Lecture - 17.5, 13:00 - 14:00, Faculty Lounge

Workshop schedule (tentative)

 

 

Title: Double loop design management: Designing the student's learning experience

Three weeks before the workshop: Student receives reading tasks and web sites to visit. Understanding the design process and user oriented design.

Wednesday, May 16th Design Management external audit:

10:00 - 11:00 DM models & workshop objectives "Design thinking" user oriented design approach

             11:00 – 12:00 Brief & team's organization

             12:00 – 16:00 Research & interviews positive inquiry

             16:00 – 17:00 Feedback

Thursday, May 17th Design Management internal audit      

10:00 – 11:00 Brief

11:00 – 12:00 Research & interviews positive inquiry

13:00 – 14:00 Bezalel public presentation

14:00 – 16:00 Research & interviews positive inquiry

16:00 – 17:00 Collective feedback

Weekend: readings to stimulate a vision / research on competition via Internet

Sunday, May 20th Design Management strategy ideation    

10:00 – 14:00 Brainstorming / Creative workshop

15:00 – 17:00 Creation of personas

Monday, May 21st Design management strategy selection 

10:00 – 14:00 Balanced scorecard of each strategy path / Design ladder

15:00 – 17:00 Designence model

Tuesday, May 22nd Presentation to university colleagues and governance 

10:00 – 14:00 Presentations

15:00 – 17:00 Return workshop experience

CV