חדשות ואירועים

 <  > 
אבגדהוש
       
       
       
       
       
       

אירוע

הבית הישראלי +מחסן

(כנס, 05.5-06.5.2009, באולם ע"ש דרכליס, חדר 496, בניין גילמן, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב.)

בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ואוניברסיטת תל-אביב

מתכבדים להזמינכם לכנס ותערוכה:
הבית הישראלי
+מחסן

הכנס יתקיים בימים שלישי-רביעי, י"א-י"ב באייר תשס"ט, 6-5 במאי 2009, באולם ע"ש דרכליס, חדר 496, בניין גילמן, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב.

פתיחת התערוכה בח' באייר תשס"ט, 2.5.09 בשעה  20:30

נעילת התערוכה ב 23.5.09

ערב "מדברים על מחסן" בי"ג באייר תשס"ט 9, 7.5.0 החל בשעה  17:00

גלריה בצלאל תל אביב, רחוב סלמה 60, ת"א

הכנס יתקיים במסגרת המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים ויצמן באוניברסיטת תל אביב יחד עם האקדמיה "בצלאל" ומטרתו לשרטט את פניו הייחודיים של הבית הישראלי.

הסוגיות המרכזיות שיידונו בכנס הן:

ביטויי התרבות הלאומית הישראלית ותת התרבויות שלה במבנה הפיסי והחברתי של הבית. הארת הבית כ- houseוכ-home באמצעות הצגת הקודים הוויזואליים-חומריים שלו, בחינת הקשר בינם לרכיבים אחרים של התרבות הישראלית ובירור זיקת המרחב הפיסי לבני האדם החיים בו.

לפרטים נוספים