26.11.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2012
אליזבתה וורונינה, מתחת למים
, 2012, בוגר/ת 2012, צילום, צילום, הזרקת דיו, 170 ס"ם * 110 ס"ם

+972-54-2276889
voroninaliza@gmail.com

אני מתחת למים. בחלל עצום של חומר יציב. סביבי ריקנות. אני מסתובב. אני תלוי. אני
כבד. קול מהדהד ממלא את ראשי. הראש כבד. אני שוקע לתוך השינה. שינה במציאות

אליזבתה וורונינה
בוגר/ת 2012
מתחת למים
צילום, הזרקת דיו, 170 ס"ם * 110 ס"ם
2012