29.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2012
נועה בלרשטיין, מקום
, 2012, בוגר/ת 2012, צילום


נועה בלרשטיין
Noa Bellerstein

מקום
Whereabouts

וידאו
Video

+972-54-5833015
noabeller@gmail.com

 

בניית פריים, הצבת מצלמה על חצובה, מרכוז, דיוק, שאיפה, ציפייה, חוסר ידיעה, שחרור. שוט אחד.
נוקשות הרמטית אל מול חוסר השליטה של מה שעתיד להתרחש בקדמת הבמה.

האם ניתן לצלם מקום? האם מבט מסוגל ללכוד מהות של מקום? האם מספיק לשהות במקום או שצריך גם להשתהות בו? האם ההשתהות מייצרת אדישות או שהיא הייתה שם כבר קודם? האם ניתן לזהות אותה מיד או רק בדיעבד? מה האדישות מאפשרת? האם היא יוצרת סוג של מרחב מוגן?


Framing, placing a camera on a tripod, centering, precision, ambition, anticipation, not being able to foresee the outcome, release. One shot. Hermetic inflexibility against the lack of control of what is to happen in the foreground.

Is it possible to take a photo of a place? Can a gaze capture the essence of a place? Is it enough to be in a place or should one also linger? Does lingering  produce indifference or was it there before? Is it possible to identify it immediately or only after the fact? What does indifference allow? Does it create a kind of protected space?

נועה בלרשטיין
בוגר/ת 2012
מקום
2012