29.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2012
נועם הורוביץ, בקתת הזעה
, 2012, שנה ב', צילום, הדפסה על אלומיניום, מסגרת מחוררת, מפזרי אדים לקוסמטיקה, טלפיים של לינס, PVC, עץ

054-6322580
brothershaimus@gmail.com

כולנו איברים כלואים בתוך גופים.
בעבודה שלי אין ערך לייצוג,החלל  מתפקד כריאה. היא פועלת וכל מה שבתוכה היא חלק מאותה חוויה. בעבודה יש צילום של ריאה צפה במים, שנושם דרך מכונת אדים לתעשיית הקוסמטיקה, עוד מפוזרים מכשירים דומים שממלים ומרוקנים את החלל באוויר נקי.
  אין אצלי הפרדה בין הצילום והצופה, אני רוצה לבטל את ההיררכיה כך שהאיבר הפנימי יהיה שווה ערך לאיברים חיצוניים.

נועם הורוביץ
שנה ב'
בקתת הזעה
הדפסה על אלומיניום, מסגרת מחוררת, מפזרי אדים לקוסמטיקה, טלפיים של לינס, PVC, עץ 
2012