29.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2012
נוגה גרינברג, איך דורשים במעשה מרכבה ביחיד?
, 2012, בוגר/ת 2013, צילום, הדפסת דיו על נייר אורז

972-54-4486117+
greenoga@gmail.com

באמצעות מצלמת 35 המ"מ הישנה ומד האור החיצוני אני תופסת רגעים קטנים, ניצוצות, התגלמויות, התגלויות של אלוקות בתוך חיי המעשה.
פעולת הצילום היא בחינת אתערותא דלתתא, היכולת להתעלות מן הרבדים התחתונים ביותר ולהתקרב אל האין-סוף.
החיים עצמם הם חומר הגלם. ערימות הכביסה, הלכלוך בכיור, העייפות מההורות. החיים שלי מגולמים באופן קונספטואלי בצילום והצילום מגולם באופן קונספטואלי בחיי.

נוגה גרינברג
בוגר/ת 2013
איך דורשים במעשה מרכבה ביחיד?
הדפסת דיו על נייר אורז
2012