29.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2012
טניה ברזובסקי, דמיון ישראלי
, 2012, בוגר/ת 2012, צילום, צילום דיגיטלי, וידאו

+(972)-52-84869076
cokacolata@gmail.com

בעבודותי אני מחפשת דרך חיי יום יום את הגבול בין שבור לנורמטיבי, תיאור של קונפליקט בדמיון ישראלי. אני חוקרת את הגבול של זהות ישראלית, הדמיון ישראלי, דמיון של מאגר, שיקוף על זהות ישראלית. עבודה שואלת שאלות איפה המקום האישי בין המדינה לפרסונה. וידאו בונה שיקוף  פסיכולוגי שמראה לנו את הבט קולקטיבי עלינו.

טניה ברזובסקי
בוגר/ת 2012
דמיון ישראלי
צילום דיגיטלי, וידאו
2012