29.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2012
מעין לורה שושני, נולדה בשדמות מחולה, 1987
, 2012, בוגר/ת 2012, צילום

האיילה היא דיוקן עצמי.                                                                                                                            אני מוצאת עצמי חורטת דמות איילה בחול.                                                                                                         הפעולה הזו משחזרת את התנועה של היד החורטת בילדותי.                                                                         בתצלומים המשפחתיים האיילה נוכחת- נעדרת בעיני הדמויות.                                                                                אני מבקשת לשוב אל נוף המדבר, הבקעה, המשפחה                                                                    עם זאת הצילומים מבקשים להעיד גם על צימאון למים, לרטיבות.                                                                    לבי איילה למראך.

מעין לורה שושני, תמוז תשע"ב יולי 2012

MAAYANSHOSHANI@GMAIL.COM
+972-545881413

מעין לורה שושני
בוגר/ת 2012
נולדה בשדמות מחולה, 1987 
2012