29.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

עיצוב תעשייתי, עבודות גמר 2012
טליה מוקמל, 0.59 גרם
, 2012, בוגר/ת 2012, עיצוב תעשייתי

מנחה :טל גור

טליה מוקמל
בוגר/ת 2012
0.59 גרם 
2012