29.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

עיצוב תעשייתי, עבודות גמר 2012
אבנר שלגי, קמפר ואן
, 2012, בוגר/ת 2014, עיצוב תעשייתי

מנחה: פרופ' שמואל קפלן

אבנר שלגי
בוגר/ת 2014
 קמפר ואן
2012