28.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

עיצוב תעשייתי, עבודות גמר 2012
אוורסע-רכב מרוץ ללא נהג
, 2012

מנחה: פיודר בזובוב


אוורסע-רכב מרוץ ללא נהג 
2012