26.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > עיצוב תעשייתי > גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב תעשייתי: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בנימין סוויג

עיצוב תעשייתי, עבודות גמר 2012
עטרה אייגן, קאטנס
, 2012, עיצוב תעשייתי

מנחה: חיים פרנס

עטרה אייגן

קאטנס
2012