25.10.20

עיצוב קרמי וזכוכית: גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב קרמי וזכוכית, עבודות גמר 2013
דפנה זמר, עבודת גמר
, 2013, בוגר/ת 2014, עיצוב קרמי וזכוכית

דפנה זמר
בוגר/ת 2014
עבודת גמר
2013