22.1.20

עיצוב קרמי וזכוכית: גלריה ועבודות בוגרים

עיצוב קרמי וזכוכית, עבודות גמר 2013
שרית קמינקר, עבודת גמר
, 2013, בוגר/ת 2014, עיצוב קרמי וזכוכית

שרית קמינקר
בוגר/ת 2014
עבודת גמר
2013