16.1.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2013
עמית אופק, תערוכת גמר
, 2013, בוגר/ת 2014, צילום

עמית אופק
בוגר/ת 2014
תערוכת גמר
2013