16.1.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2013
דורון אשקה אבישי, בריכות דגים - תערוכת גמר
, 2013, בוגר/ת 2017, צילום

דורון אשקה אבישי
בוגר/ת 2017
בריכות דגים - תערוכת גמר
2013