08.8.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2013
אלדד מנוחין, תערוכת גמר
, 2013, צילום

אלדד מנוחין

תערוכת גמר
2013