08.8.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2013
ישי שפירא קלטר, תערוכת גמר
, 2013, בוגר/ת 2014, צילום

ישי שפירא קלטר
בוגר/ת 2014
תערוכת גמר
2013