08.8.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2013
תמר דוברת, תערוכת גמר
, 2013, בוגר/ת 2013, צילום

תמר דוברת
בוגר/ת 2013
תערוכת גמר
2013