16.7.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2013
יפתח אילי, תערוכת גמר
, 2013, בוגר/ת 2016, אמנות

יפתח אילי
בוגר/ת 2016
תערוכת גמר 
2013