15.7.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2013
מגד עמורי, תערוכת גמר
, 2013, בוגר/ת 2014, אמנות

מגד עמורי
בוגר/ת 2014
תערוכת גמר
2013