27.9.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנויות המסך > גלריה ועבודות בוגרים

אמנויות המסך: גלריה ועבודות בוגרים

אמנויות המסך, עבודות גמר 2013
עבודה קבוצתית, אנימציה, דימוי מתוך סרט גמר
, 2013
דפנה בן עמי, בוגר/ת 2013, אמנויות המסך
יעל עוזסיני, בוגר/ת 2013, אמנויות המסך
מיכל רבינוביץ, בוגר/ת 2013, אמנויות המסך

עבודה קבוצתית

אנימציה, דימוי מתוך סרט גמר
2013