25.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2014
יעל כהן, סוגנות
, 2014, בוגר/ת 2014, צילום

התערוכה עוסקת באופן הקונטינגנטי שבו חיה מסוימת הופכת לאובייקט אכיל, ואילו אחרת לסובייקט של אהבה. מבחינה אונטולוגית, אין הבדל בין חיות מחמד לחיות מאכל או לחיות מעבדה. אבל תהליך התירבות, הוא זה שמעניק את זכות הקיום לאותם פריטים.
באמצעות דיוקנאות של פעילים למען זכויות בעלי חיים, אני מעוניינת לבחון את ההפרדה המקובלת תחת זכוכית מגדלת ביקורתית. להפרדה קונספטואלית זו אופני הצדקה תרבותיים והיסטוריים מגוונים, שהינם חסרי בסיס לוגי ומשוללי היגיון פנימי.

יעל כהן
בוגר/ת 2014
סוגנות
2014