29.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2014
ענת נאור, הבטן הרכה
, 2014, בוגר/ת 2014, צילום

"השקט של המדבר הוא גם חזותי, הוא נוצר מרוחב המבט שאינו מוצא לעצמו מקום להשתקף בו, בהרים לא יכול להיות שקט, כיוון שההרים זועקים בבליטות שלהם, וגם כדי שיהיה שם שקט, צריך שהזמן אף הוא יהיה אופקי, שלא יהיה בו הדהוד של הזמן בעתיד, שהוא לא יהיה אלא גלישה של שכבות גיאולוגיות אלה על גבי אלה, ושלא יעורר אלא מעין שמועה מאובנת" ("אמריקה", ז'אן בודריאר)
העבודה עוסקת בגלי קול נמוכים (אינפרה-סאונד) שאין באפשרות האוזן האנושית לשמוע

ענת נאור
בוגר/ת 2014
הבטן הרכה
2014