29.5.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > צילום > גלריה ועבודות בוגרים

צילום: גלריה ועבודות בוגרים

צילום, עבודות גמר 2014
מעין זמיר, j.m.j
, 2014, בוגר/ת 2017, צילום

בשנות ה 50-הכריז דוד בן גוריון על פרס כספי שיוענק לכל אשה שתלד יותר מעשרה ילדים לטובת גידול האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. בעיתונות של אותם ימים התפרסמו תמונות של בן גוריון המעניק פרס לאשה ממוצא מרוקאי מהנגב שילדה 17 ילדים. הרבה לפני שהתחילו לדון על חדירת נשק בלתי קונבנציונלי לאזור, נתפס הרחם היהודי ככלי נשק ביולוגי ראשון במעלה. הצבר נולד כתקווה להצלת העם היהודי, אך בפועל יצר למעשה תסביך אדיפוס הפוך שבו הבן הוא הדמות האידיאלית ולא האב. נשים מזרחיות תפסו חלק חשוב בגידול האוכלוסייה בעקבות ילודה גבוהה לעומת נשים שהגיעו ממזרח אירופה, אך במקביל נוצר חשש חברתי על איכות הילודה והחומר האנושי שמספק הרחם המזרחי.
בעבודה זו אני מטפלת בנושא הטעון של בית. זהו ניסיון ליצור דימוי של פולחן מחולן ולהציג את ההיסטוריה כפולקלור.

מעין זמיר
בוגר/ת 2017
j.m.j
2014