25.10.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > ארכיטקטורה > גלריה ועבודות בוגרים

ארכיטקטורה: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

ארכיטקטורה: עבודות גמר 2018 - טעימות
יואב אוריון, סכר שכחה
, 2018, בוגר/ת 2018, ארכיטקטורה


יוניט: ים תיכוניות והעיר הישראלית החדשה
מנחים: ד"ר אדר' יוסי קליין, אדר' אחמד חרוף

אם נאמץ את גישת התנועה הכנענית, וזו שמבוטאת ביצירתו של עמוס קינן בפרט, כדי להתבונן בחיפה, נכיר אותה בצורה חדשה. חיפה צמחה בהקשרים מרחביים והסטוריים עשירים. תחת אימפריות גדולות, בזיקה נופית, כמקרה בוחן מרתק להתפתחותן של ערים מודרניות במרחב השמי. קשריי הגומלין ברשתות אליהן היתה מחוברת חיפה היו חיוניות להתפתחותה וקיומה. משנגדעו קשרים אלו החלה העיר חיפה לעכל את עצמה מבפנים. חיפה כנקודת המוצא של הפרויקט הינה מרחב כאוב, מסוכסך שברבות השנים נעשה נסיון למחות את הזכרונות הטעונים בו. 'סכר השכחה' מבקש לעצור את חיפה, לאפשר לה להכיר בעברה המרובד והמורכב ולהמשיך לצמוח באינטנסיביות. יחסי הגומלין אותם הסכר מנסח הם בין הצד הריק של ואדי סאליב לבין הצד שיתמלא בשכונת הדר. במרחב השלישי, בין שני הצדדים, נוצר מרחב ביניים ציבורי, מישור פתוח וארוך, מרפסת עירונית.

יואב אוריון
בוגר/ת 2018
סכר שכחה
2018